Par mums

Pietiek domāt. Jāsāk darboties.

Mana aizraušanās ar mālu ir atklājusi vēlmi radīt un pieņemt vieglāku attieksmi un dziļāk vērot pasauli
apkārt. Keramika man mācījusi un devusi tik daudz, ka tagad vēlos ar to dalīties un iedvesmot citus.

Kādēļ Lila?

Esmu iedvesmojusies no Lilas koncepta, kas sanskritā nozīmē “Dievišķa spēle” jeb rotaļa.

Darbnīcā mēs pieejam radīšanas procesam kā spēlei, kur nav nepareizi, tikai iespējas mācīties, augt un izpausties.

Šāda pieeja ļauj mums atbrīvoties no pārmērīgas kontroles vēlmes un pieņemt radīšanas brīvību.

Zane

Savā praksē esmu iedvesmojusies un integrēju arī IKEBANA – japāņu floristikas mākslas principus, kuri māca mums saskaņu, struktūru un dabiskuma nozīmi.

Kamēr KAIZEN principi, uz pastāvīgu uzlabošanu vērsta filozofija, atgādina parmazo, bet nepārtrauktu progresu mūsu prasmēs un izpratnē. Šie principi palīdz man un studijas dalībniekiem attīstīt pacietību, smalkjūtību un atvērtību jaunām idejām un pieejām.

Kā Jūsu keramikas pavadonis, es neuzspiežu stingras vadlīnijas, bet gan vēlos iedrošināt Jūs atrast savu unikālo balsi mālā.

Katrā keramikas meistarklasē vai nodarbībā mēs ceļojam cauri mākslas un pašizteiksmes procesiem, atklājot, kā māls var kalpot kā spogulis mūsu iekšējai pasaulei.

Nāciet, lai kopā radītu, atklātu un pārvērstu!

Ir jautājumi, vai vēlies pieteikties nodarbībām?